Figur 3.33 - Andel tallstammar med färska älgbetningsskador (2003 - idag)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

År (Treårsmedelvärde) Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

Landsdel Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Kontakt
Andel (%):
Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8472
e-post: Per.Nilsson@slu.se
Källa
Riksskogstaxeringen
Databas
RTBas
Fotnoter

Fotnoter

Ingår i Sveriges officiella statistik: Ja
Produktiv skogsmark. Exklusive nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden skyddade från skogsbruk enligt senaste gränser
År (Treårsmedelvärde)
Treårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2016-2018=2017