Tabell 3.27 - Volymen död ved fördelad på nedbrytningsgrad. Produktiv skogsmark (1993 - idag)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

År (Femårsmedelvärde) Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

Län Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

Nedbrytningsgrad Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Volym (milj. m³):
milj. m³
Volym per ha (m³/ha):
m³ per ha
Kontakt
Volym (milj. m³):
Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8472
e-post: Per.Nilsson@slu.se
Volym per ha (m³/ha):
Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8472
e-post: Per.Nilsson@slu.se
Källa
Riksskogstaxeringen, SLU
Databas
RTBas
Fotnoter

Fotnoter

Ingår i Sveriges officiella statistik: Ja
Produktiv skogsmark. Exklusive nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden skyddade från skogsbruk enligt senaste gränser
År (Femårsmedelvärde)
Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2014-2018=2016
Nedbrytningsgrad
Nedbruten död ved
10-100 % av stammens volym består av mjuk eller mycket mjuk ved