Tabell 3.18 - Virkesförrådet levande träd fördelat på trädslag inom diameterklasser. Produktiv skogsmark (1983 - idag)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

År (Femårsmedelvärde) Markera minst ett värde

Totalt 32 Valda

Sök

Län Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

Trädslag Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

Diameterklass (cm) Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Virkesförråd (milj. m³sk):
milj. m³sk
Trädslagsandel (%):
procent
Kontakt
Virkesförråd (milj. m³sk):
Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8472
e-post: Per.Nilsson@slu.se
Trädslagsandel (%):
Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8472
e-post: Per.Nilsson@slu.se
Källa
Riksskogstaxeringen
Databas
RTBas
Fotnoter

Fotnoter

Ingår i Sveriges officiella statistik: Ja
Produktiv skogsmark exklusive nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden skyddad från skogsbruk enligt senaste års gränser
År (Femårsmedelvärde)
Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2014-2018=2016