Figur 4.8 - Årlig avverkad areal fördelad på huggningsarter (1957-idag)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

År (Femårsmedelvärde) Markera minst ett värde

Totalt 62 Valda

Sök

Huggningsart Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2021-05-27
Kontakt
Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8472
e-post: Per.Nilsson@slu.se
Källa
Riksskogstaxeringen
Databas
RTBas
Fotnoter

Fotnoter

Ingår i Sveriges officiella statistik: Nej
Produktiv skogsmark.
Utanför formellt skyddade områden enligt senaste års gränser.
År (Femårsmedelvärde)
Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2015/16-2019/20=2017. År avser början av avverkningssäsongen t.ex. år 2019 avser perioden från knoppsprickning 2019 till innan knoppsprickning 2020.