Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Areal för ägoslagen Produktiv skogsmark och Myr (1923 - idag)

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8303
Ja
2023-05-24
SLU Riksskogstaxeringen
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1926 , 1927 , 1928 ,

Valda 0 Totalt 95

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan01 Stockholms län , 03 Uppsala län , 04 Södermanlands län ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Notera:

År

Medelvärde för Riksskogstaxeringen 1923-29, därefter glidande femårsmedelvärde - anges som mittenår e.g. 2018-2022=2020. Inga data för åren 1927-1954.

Formellt skyddade områden

Riksskogstaxeringen inventerade inte inom nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden innan 2003. För en harmoniserad jämförelse för alla här ingående tidpunkter måste därför formellt skyddade områden enligt senaste års gränser exkluderas för hela tidsserien. En jämförelse för all mark kan dock göras för tiden innan de huvudsakliga avsättningarna av formellt skyddade områden påbörjades, det vill säga 1926-1965, och från och med 2005 (motsvarande 2003-07).

Ägoslag

Ägoslagsbegreppet är i stort sett samma som det som tillämpas idag. För definitioner och förklaringar vänligen kontakta riksskogstaxeringen@slu.se