Areal för några traditionella ägoslag (1923 - idag)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

År Markera minst ett värde

Totalt 94 Valda

Sök

Län Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

Ägoslag Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2022-05-24
Kontakt
Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8472
e-post: Per.Nilsson@slu.se
Källa
SLU Riksskogstaxeringen
Databas
RTBas
Fotnoter

Fotnoter

Statistik från den första Riksskogstaxeringen (1923-29) bygger på historiskt material inmatat till digitalt format från pappersblanketter. Materialet är fortfarande under bearbetning och uppgifterna bör användas med en viss försiktighet. Uppgifterna stämmer dock väl överens med publicerade skattningar i rapporten Statens offentliga utredningar (SOU) 1932:2.
All mark utanför formellt skyddade områden enligt senaste års gränser.
År
Medelvärde för Riksskogstaxeringen 1923-29, därefter glidande femårsmedelvärde - anges som mittenår e.g. 2017-2021=2019.
Ägoslag
Ägoslagsbegreppet är i stort sett samma som det som tillämpas idag. För definitioner och förklaringar vänligen kontakta riksskogstaxeringen@slu.se