Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 1.4 - Landarealen fördelad på traditionella ägoslag (2003 - idag)

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8303
Ja
2024-05-23
SLU Riksskogstaxeringen
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan01 Stockholms län , 03 Uppsala län , 04 Södermanlands län ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanProd. skogsmark , Naturbete , Åkermark ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Notera:

År (Femårsmedelvärde)

Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2019-2023=2021.

Ägoslag

För definitioner och förklaringar, se avsnitt 4 av Skogsdata (tillgängligt som pdf på www.slu.se/riksskogstaxeringen).