Virkesförrådet levande träd fördelat på trädslag (1923 - idag)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

År Markera minst ett värde

Totalt 94 Valda

Sök

Län Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

Fjäll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Trädslag Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2022-05-24
Kontakt
Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8472
e-post: Per.Nilsson@slu.se
Källa
SLU Riksskogstaxeringen
Databas
RTBas
Fotnoter

Fotnoter

Statistik från den första Riksskogstaxeringen (1923-29) bygger på historiskt material inmatat till digitalt format från pappersblanketter. Materialet är fortfarande under bearbetning och uppgifterna bör användas med en viss försiktighet. Uppgifterna stämmer dock väl överens med publicerade skattningar i rapporten Statens offentliga utredningar (SOU) 1932:2.
Virkesförrådet för barrträd avser alla dimensionsklasser (0-45+ cm), för lövträd från den första Riksskogstaxeringen (1923-29) saknas information för träd <5 cm och därmed avser virkesförrådet för lövträd för perioden 1923-29 dimensionsklasser från 5 cm och uppåt (5-45+ cm), för de andra tidsperioderna avser virkesförrådet för lövträd alla dimensionsklasser (0-45+ cm).
Utanför formellt skyddade områden enligt senaste års gränser.
År
Medelvärde för 1923-29, därefter glidande femårsmedelvärde som anges som mittenår e.g. 2017-2021=2019.