Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Figur 1.8 - Virkesförrådet levande träd fördelat på trädslag (1923 - idag)

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8303
Ja
2023-05-24
SLU Riksskogstaxeringen
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1926 , 1927 , 1928 ,

Valda 0 Totalt 95

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Notera:

All mark exklusive bebyggd mark. Inklusive fjäll 2018 -. Formellt skyddade områden enligt senaste års gränser.

År (Femårsmedelvärde)

Medelvärde för 1923-29, linjär interpolering för 1938-52 och därefter glidande femårsmedelvärde - anges som mittenår e.g. 2018-2022=2020.