Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 4.7 - Genomsnittlig årlig röjd areal fördelad på huggningsklasser inom landsdelar och ägargrupper. Produktiv skogsmark

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Statistikproducent: SLU Riksskogstaxeringen (Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig. E-post: Per-Erik.Wikberg@slu.se)
Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen (E-post: statistik@skogsstyrelsen.se)
Ja
2024-05-23
SLU Riksskogstaxeringen
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1989 , 1990 , 1991 ,

Valda 0 Totalt 32

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Notera:

Produktiv skogsmark utanför formellt skyddade områden enligt senaste års gränser.

År

Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2018/19-2022/23=2020. År avser början av avverkningssäsongen t.ex. år 2022 avser perioden från knoppsprickning 2022 till innan knoppsprickning 2023.

Huggningsklass

Alla huggningsklasser

Summa av samtliga huggningsklasser inte bara B1-C1.