Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Figur 3.7 - Areal äldre, lövrik skog (1983 - idag)

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8303
Ja
2024-05-23
SLU Riksskogstaxeringen
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1985 , 1986 , 1987 ,

Valda 0 Totalt 37

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Notera:

Produktiv skogsmark med minst 3/10 lövträdsandel. Definition av gammal skog: Boreal region >80 år och Boreonemoral och nemoral region >60 år. Regionindelning: Boreala: Norrland, Dalarnas, Värmlands och Örebro län. Boreonemorala och nemorala: Göta- och Svealand exklusive Darlarnas, Värmlands och Örebro län.

År (Femårsmedelvärde)

Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2019-2023=2021.

Skyddade områden

Formellt skyddade områden enligt senaste års gränser.