Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 3.32 - Genomsnittlig årlig naturlig avgång fördelad på trädslag. Produktiv skogsmark (1993 - idag)

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8303
Ja
2023-05-24
SLU Riksskogstaxeringen
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 25

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Notera:

Produktiv skogsmark. Formellt skyddade områden enligt senaste års gränser.

År (Femårsmedelvärde)

Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2017/18-2021/22=2019
År avser början av avvgångssäsongen t.ex. år 2021 avser perioden från knoppsprickning 2021 till innan knoppsprickning 2022.