Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Figur 3.37 - Kronutglesning hos gran i gallrings- och slutavverkningsskog (1984 - idag)

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8303
Ja
2023-05-24
SLU Riksskogstaxeringen
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1985 , 1986 , 1987 ,

Valda 0 Totalt 37

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Notera:

Avser träd med mer än 20 procent kronutglesning. Produktiv skogsmark utanför formellt skyddade områden enligt senaste års gränser.

År (Treårsmedelvärde)

Treårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2020-2022=2021.