Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 3.38 - Arealandel produktiv skogsmark påverkad av skador (2004 - idag)

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per-Erik.Wikberg, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8303
Ja
2023-05-24
SLU Riksskogstaxeringen
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Notera:

Produktiv skogsmark utanför formellt skyddade områden enligt senaste års gränser.

År (Femårsmedelvärde)

Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2018-2022=2020.

Skadetyp

Skador inom 5 år. Bestånd med andel skadade träd (huvudstammar) minst 10%. Ett bestånd kan ha flera skadetyper