Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 3.18b - Virkesförrådet levande träd fördelat på trädslag inom diameterklasser. Produktiv skogsmark utanför formellt skyddade områden (1993 - idag)

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8303
Ja
2023-05-24
Virkesförråd (milj. m³sk):
milj. m³sk
Trädslagsandel (%):
procent
SLU Riksskogstaxeringen
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan01 Stockholms län , 03 Uppsala län , 04 Södermanlands län ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTall , Gran , Contorta ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Notera:

Produktiv skogsmark utanför formellt skyddade områden enligt senaste års gränser.

År (Femårsmedelvärde)

Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2018-2022=2020.