Tabell 2.1 - Skogsmark fördelad på ägoslag enligt skogsvårdslagen (2003 - idag)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

År (Femårsmedelvärde) Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

Län Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

Ägoslag Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2023-05-24
Kontakt
Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8303
e-post: Per-Erik.Wikberg@slu.se
Källa
SLU Riksskogstaxeringen
Databas
RTBas
Fotnoter

Fotnoter

Skattningar för ägoslaget Fjäll fram till 2017 baseras på åren 2016-2020.
Kolumnen improduktiv skogsmark återkommer både under Skogsmark och Skogliga impediment.
År (Femårsmedelvärde)
Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2018-2022=2020.
Ägoslag
För definitioner och förklaringar, se avsnitt 4 av Skogsdata (tillgängligt som pdf på www.slu.se/riksskogstaxeringen).