Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 2.14 - Genomsnittlig årlig avsatt tillväxt fördelad på trädslag. Skogsmark. År avser medelår för tillväxtår (2002 - idag).

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8303
Ja
2023-05-24
SLU Riksskogstaxeringen
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan01 Stockholms län , 03 Uppsala län , 04 Södermanlands län ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Notera:

Inklusive tillväxt för avverkade träd. Skogsmarksarealen enligt skogsvårdslagen, se avsnitt 4 av Skogsdata (tillgängligt som pdf på www.slu.se/riksskogstaxeringen). Skogsmark.

År (Medelvärde)

År avser medelår för ingående tillväxtår, t.ex. 2017 avser tillväxtår 2013-2021 (inventeringsår 2018-2022). Se avsnitt 4 av Skogsdata under Tillväxt (tillgängligt som pdf på www.slu.se/riksskogstaxeringen).