Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 2.13b - Trädbiomassans torrvikt fördelad på fraktioner. Skogsmark. Länsvis (2016 - idag)

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8303
Ja
2023-05-24
SLU Riksskogstaxeringen
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanStockholms län , Uppsala län , Södermanlands län ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Notera:

Skogsmarksarealen enligt skogsvårdslagen, se avsnitt 4 av Skogsdata (tillgängligt som pdf på www.slu.se/riksskogstaxeringen). Skogsmark

År (Femårsmedelvärde)

Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2018-2022=2020.

Skyddade områden

Formellt skyddade områden enligt senaste gränser.