Figur 3.4 - Andel lövträdsdominerad skog av produktiv skogsmarksareal (1983 - idag)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

År (Femårsmedelvärde) Markera minst ett värde

Totalt 35 Valda

Sök

Skyddade områden Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Landsdel Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2022-05-24
Kontakt
Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8472
e-post: Per.Nilsson@slu.se
Källa
SLU Riksskogstaxeringen
Databas
RTBas
Fotnoter

Fotnoter

Produktiv skogsmark.
Definition av lövträdsdominerad skog: Minst 5/10-delar av grundytan utgörs av lövträd (medelhöjd >=7m) eller 5/10-delar av antalet huvudstammar/plantor utgörs av lövträd (medelhöjd <7m).
År (Femårsmedelvärde)
Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2017-2021=2019.